Firemná kultúra

Duch spoločnosti: vytrvať, usilovať o dokonalosť, neustále prekonávať

Vízia spoločnosti: byť popredným výrobcom príslušenstva pre rýpadlá

Cieľ: Stať sa popredným výrobcom hydraulických štiepacích kladív

Obchodná filozofia: založená na integrite, inovácie ako duša

Politika kvality: starostlivá, neustále sa zlepšujúca, poskytovať zákazníkom kvalitné výrobky a uspokojivé služby, aby sa systém riadenia kvality podniku neustále zlepšoval.