Zhutňovač

  • Compactor

    Zhutňovač

    Vibračný zhutňovač je typ pomocného pracovného zariadenia stavebných strojov, ktorý sa používa v cestných, komunálnych, telekomunikačných, plynárenských, vodovodných, železničných a iných útvaroch na zhutnenie inžinierskych základov a zásypov. Je vhodný hlavne na zhutňovanie materiálov s nízkou priľnavosťou a trením medzi časticami, ako je riečny piesok, štrk a asfalt. Hrúbka vibračnej tlačnej vrstvy je veľká a stupeň zhutnenia môže vyhovovať požiadavkám vysokokvalitných základov, ako sú rýchlostné cesty.