Pile Hammer

  • Pile Hammer

    Pile Hammer

    Kladivo na hromady sa rýchlo uplatňuje pri ošetrovaní mäkkých základov vysokorýchlostných železníc a diaľnic, meliorácii a konštrukcii mostov a dokov, hlbokej podpore základovej jamy a základovej úprave bežných budov. Toto zariadenie je domáci hydraulický baranidlo s nezávislými právami na duševné vlastníctvo, ktoré zavádza zahraničnú pokrokovú technológiu. Má vynikajúci výkon. Ako zdroj hydraulickej energie využíva hydraulickú elektráreň a prostredníctvom vibračnej skrinky vytvára vysokofrekvenčné vibrácie, takže hromadu je možné ľahko vraziť do pôdy a je hlučná. Má výhody malých rozmerov, vysokej účinnosti a žiadne poškodenie hromád. Je vhodný najmä pre projekty s nízkou a strednou hromadou, ako sú mestská správa, mosty, koferdamy a základy budov. Hluk je malý a zodpovedá mestským štandardom.